top of page

INTERNATIONAL YOUTH HEALTH & social TECH

VICKATHON

תקנון HSV

ויקאתון בריאות רפואה ורווחה

1. כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם פועל האקתון וירטואלי HSV המיועד לכל מי שמעוניין/ת לקחת בו חלק - תלמידים/ות במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות בגילאי 13-18. התחרות מנוהלת על ידי צוות HSV אותו מובילות אור גביש וגלית זמלר. 

 • האקתון HSV הינו תחרות חינוכית בינלאומית שמטרתה לעודד יצירתיות, שיתוף פעולה וחדשנות ליצירת אימפקט בתחומי הבריאות, הרפואה והרווחה. האקתון מאפשר לתלמידים לזהות צרכים ואתגרים, לעבודת כצוות עם בני נוער בני גילם בליווי מנטורים מומחים ולהביא לידי ביטוי את עצמם בהשתתפות בתחרות מקדמת. HSV מאפשר למשתתפים להאמין ביכולתם לשנות, ולקבל כלים וידע במהלך ההאקתון כדי לממש את רעיונותיהם ולהטביע את חותמם בעולם. בסוף התהליך בני הנוער ישתפו את רעיונותיהם, יציגו אותם בפני שופטים ויקבלו משוב לקידום הרעיונות.

 • משתתפי ההאקתון מתחייבים להשתתף עם מצלמות פתוחות בכל האירועים המקוונים במהלך האקתון

members.gif
2. מטרת האקתון

ההשתתפות בהאקתון מחברת את בני הנוער לאקוסיסטם היזמי של ישראל, מאפשרת להם להיות חלק מקהילת היזמות, לשתף רעיונות ולהיות פרואקטיבים. האקתון המשלב סדנאות, מחנה אימונים יזמי, עיצובי ותדמיתי בליווי מנטורים מעניק למשתתפים השראה ואמונה ביכולתם ליצור שינוי ושיפור בסביבה ובחברה. מטרת התחרות בין היתר, היא לחבר בין בני נוער מכל הארץ ומהעולם לסיעור מוחות משותף ומעצים ולתת במה לרעיונות חדשניים שעולם מהדור הצעיר ותחושה של שליחות ומשמעות, כל זאת בזמן קצוב.

מי רשאי/ת להשתתף בתחרות?

רשאים/ות להשתתף בתחרות בני נוער בגילאי 13-18 מבתי הספר מהארץ ומהעולם והן באופן פרטי. 

4.מהלך האקתון
 • האקתון מנוהל על ידי צוות HSV, ובמהלכו מתחרות ביניהן קבוצות מהארץ ומהעולם ביניהן על מקומות 1,2,3, על תואר חביב/ת הקהל, על תואר חביב/ת השופטים/ות, על תואר זכייה ביצירתיות ומקוריות. כמו כן בכל יום יוגש אתגר יומי בו הקבוצות מתחרות על מקומות 1,2,3. 

 • ביום הרביעי של הויקאתון בתאריך 19.11 כל קבוצה תציג את הרעיון שלה בסגנון פיץ' של יזמים שאורכו עד 2 דקות מול שופטים/ות וקהל רחב באירוע מקוון.

 • אירוע הכרזת הזוכים/ות יתקיים ב-26.11 כפי המתואר באתר.

 • לו"ח הזמנים של התחרות:

  • 1.11 סיום הרשמה

  • 2.11 וובינר אתגר הכניסה לתחרות

  • 11.11 הגשת האתגר

  • 16.11 אירוע הפתיחה

  • 17.11 מחנה אימונים: פיתוח ופיננסים

  • 18.11 מחנה אימונים: כלים לפרזנטציה מנצחת

  • 19.11 פיץ' דיי - פרזנטציה אונליין מול קהל שופטים/ות

  • 26.11 יום ההכרזה ואירוע הסיום.

 •  

 • על המשתתפים לעמוד בדרישות סף כפי שיוסברו בוובינר הפתיחה וכפי שמפורטות באתר. יש להגיש את היוזמות במקום המיועד לכך באתר www.hsv-innovation.com 

 • היוזמות תשפטנה על ידי צוות שופטים על פי הקריטריונים המצורפים מטה.

5.כללי התנהגות
 •  המרחבים המקוונים שלנו מוקדשים לספק חוויה נטולת הטרדות לכולם, ללא קשר לזהות מגדרית ומגדר, שפה, גיל, נטייה מינית, מוגבלות, מראה גופני, גודל וסוג הגוף, גזע או דת (או היעדרם). מדיניות של אפס סבלנות להטרדה של משתתפים בשום צורה שהיא. שפה שאינה ראויה ושפה בעלת אופי פוגע אינה מקובלת לחלוטין. משתתפים אשר יפרו כללים אלה יודחו מיידית מהתחרות.

 • היו אדיבים/ות, היו ישרים/ות, התנהגו בנימוס. שמרו על שפה נאותה ומכבדת. 

 • הגשה הינה של חומרים מקוריים ופרי יצירת המשתתפים בהאקתון.

6. שיפוט
 • תהליך השיפוט יתחיל בהגשת היוזמות לתחרות HSV. חלק מהניקוד יהיה על משימת ההגשה הראשונית. 

 • להלן טבלה המפרטת את הרכיבים השונים בניקוד ובשיפוט המיזמים:

7. כללי
 • צוות HSV שומר לעצמו את הזכות לבטל את התחרות או לדחותה בכל עת.

 • הזוכים בתחרות יבחרו על ידי צוות השיפוט בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ועל פי הקריטריונים. החלטת השופטים הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

 • צוות HSV לרבות היועצים ו/או מי מטעמם לא יהיה אחראי באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שיגרמו בקשר עם התחרות ו/או הפרסים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו המנויים בסעיף זה אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל גורם שהוא עקב תקלהו/או טעות כאמור. 

 • הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט בכל הנוגע ובכל עניין הנובע מהתקנון ומהתחרות, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

 • התיישנות: תקופת התיישנות לכל תובענה נגד צוות HSV ו/או מי מטעמם, בגין כל עניין הנוגע ו/או הנובע מתחרות זו, הינה שלושה חודשים ממועד סיום התחרות.

bottom of page